Ga direct naar de inhoud

V&A 05-059 Inbouw aanspraken uit een beroepspensioenregeling

Publicatiedatum 12-09-2005

Dit V&A 05-059 behandelt de vraag of de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling mag worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt.

Vraag

Mag de inbouw van een verplichte deelname aan een beroepspensioenregeling worden beperkt tot de diensttijd waarover de vennootschap aan een DGA een aanvullend pensioen toezegt?

Antwoord

Ja. Dit wordt uitgewerkt in het hierna opgenomen voorbeeld.

Een vrije beroepsbeoefenaar is vanaf 1994 als DGA in loondienst bij zijn BV en bouwt rechten op bij een beroepspensioenfonds. In de jaren 1994 tot en met 1997 (4 jaar) genoot hij geen salaris en is er ook geen aanvullend pensioen in eigen beheer opgebouwd. Vanaf 1998 geniet hij een gebruikelijk loon en wordt er in de eigen BV aanvullend pensioen opgebouwd.

De in de jaren 1994 tot en met 1997 opgebouwde, zuivere aanspraken op beroepspensioen hoeven in jaren waarin wel een aanvulling mogelijk is – maar waarin die aanvullende opbouw niet heeft plaatsgevonden - niet te worden ingebouwd.

De inbouw is in het voorbeeld dus beperkt tot de jaren na 1 januari 1998, de jaren waarin een normaal loon werd ontvangen. Over die jaren hoeft alleen rekening te worden gehouden met de beroepspensioenrechten die in en over die jaren zijn opgebouwd.

Deel deze pagina