Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 06-001 Eis van een op 31 december 2004 bestaande regeling geldt niet voor 55+-regeling d.d. 130306

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 16 september 2015 vervallen.

Vraag

De teksten van het tweede lid van artikel 38c (overgangsrecht VUT) en artikel 38d (overgangsrecht prepensioen), wijken af van de teksten van het tweede lid van artikel 38e (overgangsrecht ouderdomspensioen) en artikel 38f (overgangsrecht overbruggingspensioen). Kan uit het verschil in de teksten worden afgeleid dat in tegenstelling tot het overgangsrecht voor VUT en prepensioen het overgangsrecht voor het ouderdomspensioen en voor het overbruggingspensioen niet vereist dat sprake is van een op 31 december 2004 bestaande regeling?

Antwoord

Ja, voor de 55+-regeling uit het overgangsrecht voor het ouderdomspensioen en het overbruggingspensioen geldt in afwijking van het overgangsrecht voor VUT en prepensioen niet dat sprake moet zijn van een op 31 december 2004 bestaande regeling. Dit betekent dat aan werknemers die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt ook na 1 januari 2005 alsnog een ouderdomspensioen ingaande voor 65 jaar en/of een overbruggingspensioen kan worden toegekend.

Deel deze pagina