Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

V&A 06-010 Partnerpensioen na het overlijden van de werknemer omzetten in eigen recht op ouderdomspensioen van de nabestaande

26 oktober 2017 15:23

Dit V&A 06-010 behandelt de vraag of een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen kan omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen.

Vraag

Kan een partner na het overlijden van de werknemer de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen omzetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen?

Antwoord

Nee. De Wet op de loonbelasting 1964 biedt niet de mogelijkheid om de aanspraak op (bijzonder) partnerpensioen na het overlijden van de werknemer om te zetten in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen van de partner. Er is voor de partner geen sprake van loon en/of pensioengevende diensttijd die voor de opbouw van een ouderdomspensioen in aanmerking kan worden genomen. Bovendien moet het partnerpensioen ingaan uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op de maand van het overlijden van de werknemer dan wel uiterlijk op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin een Anw-uitkering eindigt. Indien de aanspraak op partnerpensioen omgezet zou kunnen worden in eigen aanspraak op ouderdomspensioen zou dit niet toelaatbare mogelijkheden voor uitstel van de ingangsdatum van het partnerpensioen bieden.