Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 07-004 Maximale toevoeging levensloopregeling werknemer geboren tussen 1 januari 1950 en 31 december 1954 d.d. 180913

18 september 2013 15:23

Vraag

Een werknemer is geboren na 31 december 1949 maar voor 1 januari 1955. Kan hij gebruik maken van de 12%-opbouw voor de levensloopregeling van artikel 19g, eerste lid, Wet LB (tekst 2011)?

Antwoord

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat het saldo van de levensloopregeling aan het begin van het kalenderjaar lager is dan 210% van het in het voorafgaande kalenderjaar genoten loon. In dat geval mag hij in het lopende kalenderjaar 12% van het loon toevoegen aan de levensloopregeling.

Hierbij is niet van belang of de werknemer in de voorgaande jaren gebruik gemaakt heeft van de verhoogde maximale opbouw in een levensloopregeling voor oudere werknemers van artikel 12.5, URLB (2011).