Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten bij besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2134M d.d. 171115

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-016 d.d. 31 januari 2017.

Vraag

Kan een voorbeeld worden gegeven van de toetsing van het verzekerd kapitaal bij kapitaalovereenkomsten om te kunnen beoordelen of een verlaging van het verzekerd kapitaal nodig is?

Antwoord

Opmerking vooraf: deze vraag is een uitwerking van onderdeel b, sub 5, tweede gedachtenstreepje van Bijlage II van het besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2014/2132M, Staatscourant 2014, nr. 36872).

Voorbeeld:

JaarBereik-baar OPDoelver-mogen
OP 67 bij reken-rente van 4%
Verzekerd kapitaal inclusief bijgeschre-ven winstdelingBedragKoopsom
op pensioen- datum voor
een fiscaal maximaal geïndexeerd pensioen
T27.000355.000Verzekerd kapitaal300.000430.000;
   Winstdeling55.000
______
 
   Totaal355.000355.000 < 430.000
dus geen verlaging nodig
T+130.000390.000Verzekerd kapitaal330.000470.000;
   Winstdeling60.000
______
 
   Totaal390.000390.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig
T+230.000390.000Verzekerd kapitaal330.000470.000;
   Winstdeling65.000
______
 
   Totaal395.000395.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig
T+330.000390.000Verzekerd kapitaal330.000470.000;
   Winstdeling80.000
______
 
   Totaal410.000410.000 < 470.000 dus geen verlaging nodig
T+430.000390.000Verzekerd kapitaal330.000470.000;
   Winstdeling145.000
______
 
   Totaal475.000475.000 > 470.000 dus verlaging nodig tot 470.000
Toelichting:
  • OP 67 = ouderdomspensioen, ingaand bij 67 jaar
  • In het voorbeeld loopt het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving op als gevolg van een verhoging van het bereikbare ouderdomspensioen (OP) in jaar 2 (T+1) en als gevolg van winstbijschrijvingen in alle 5 jaren. In jaar 5 (T+4) overtreft het verzekerd kapitaal inclusief winstbijschrijving de benodigde koopsom op de pensioendatum. Daarom moet dat kapitaal in jaar 5 worden verlaagd tot € 470.000. Dit kan betekenen dat men ook de premie moet verlagen.

Deel deze pagina