Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 08-019 Stamrechtovereenkomst - Afkoopverbod d.d. 140116

Publicatiedatum 14-01-2016

Vraag

Moet in een stamrechtovereenkomst een afkoopverbod zijn opgenomen?

Antwoord

De Hoge Raad heeft in het arrest van 4 maart 1987, nr. 24 339, ECLI:NL:HR:1987:AW7743 beslist dat een stamrecht niet is vrijgesteld wanneer het stamrecht voorziet in andere opbrengsten dan uitsluitend periodieke uitkeringen. Dat houdt in dat de vrijstelling niet van toepassing is wanneer in de stamrechtovereenkomst een afkoopmogelijkheid is opgenomen.

Met ingang van 2014 is het fiscaal echter ook mogelijk om voorafgaand aan de uiterste ingangsdatum van het stamrecht tot (gedeeltelijke) afkoop van het stamrecht over te gaan. Dit is geregeld in artikel 39f, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). Het is daarom fiscaal geen bezwaar wanneer een bestaande stamrechtovereenkomst gewijzigd wordt om de mogelijkheid van een geheel of gedeeltelijke afkoop van het stamrecht, voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd, daarin op te nemen.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 2 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina