Ga direct naar de inhoud

V&A 08-027 Stamrechtovereenkomst - Slotbegunstiging

Publicatiedatum 17-11-2017

Dit V&A 08-027 behandelt de vraag of in een loonstamrechtovereenkomst de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden kunnen worden opgenomen.

Vraag

Is het toegestaan om naast de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013) genoemde begunstigden de erfgenamen van de (gewezen) werknemer als slotbegunstigden op te nemen?

Antwoord

Nee. Een recht waarbij uitkeringen kunnen toekomen aan personen buiten de in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ten eerste, Wet LB (tekst 2013) genoemde kring van begunstigden, valt niet onder de stamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB (tekst 2013).

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 15 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina