Ga direct naar de inhoud

V&A 08-029 Stamrechtovereenkomst - Contraverzekering

Publicatiedatum 10-11-2017

Dit V&A 08-029 behandelt de vraag of ingeval van een bestaande loonstamrechtovereenkomst de premie voor een contraverzekering kan worden betaald uit het stamrechtkapitaal zonder inhouding van loonheffingen over deze premie.

Vraag

Een gewezen werknemer wijzigt een bestaande stamrechtovereenkomst door een contraverzekering af te sluiten. Met de contraverzekering wil de gewezen werknemer voorkomen dat kapitaalverlies optreedt als alle mogelijke begunstigden tot het stamrecht zijn overleden. Kan de premie voor die contraverzekering worden betaald uit het kapitaal van het stamrecht zonder inhouding van loonheffingen over deze premie?

Antwoord

Nee, een contraverzekering is niet aan te merken als een verzekering in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013). Wanneer de premie voor de contraverzekering uit het stamrechtkapitaal betaald wordt, vormt deze premie een belaste uitkering uit dit stamrecht.

Bij het afsluiten van de contraverzekering na de (uiterste) ingangsdatum van de periodieke uitkeringen, moet de stamrechtgenieter/ex-werknemer de premie voldoen uit privé middelen.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 18 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina