Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-030 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, Pensioenwet d.d. 110209

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-030 d.d. 21 juni 2016.

Vraag

Een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB, kan op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB als verzekeraar optreden. In artikel 19a, tweede lid, Wet LB is opgenomen dat deze verzekeraar alleen onder voorwaarden als verzekeraar van pensioenen optreden van directeuren-grootaandeelhouders. Geldt deze voorwaarde ook voor lichamen als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, Wet LB, die willen optreden als verzekeraar van een stamrecht?

Antwoord

Nee, artikel 19a, tweede lid, Wet LB is alleen van toepassing als het gaat om het verzekeren van een pensioen.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 19 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina