Ga direct naar de inhoud

V&A 08-031 Stamrechtovereenkomst - Verzekeraar stamrecht, drijven onderneming

Publicatiedatum 10-11-2017

Dit V&A 08-031 behandelt de vraag of een eigenbeheerlichaam naast het verzekeren van een loonstamrecht ook andere ondernemingsactiviteiten mag ontplooien.

Vraag

Als een stamrecht is verzekerd bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2013), is het dan toegestaan dat dit lichaam ook andere ondernemingsactiviteiten ontplooit?

Antwoord

Ja.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 20 van het vervallen besluit CPP2002/896M (besluit van 27 november 2002).

Deel deze pagina