Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 08-063 Overbruggingspensioen op basis van een beschikbare-premiestelsel d.d. 110209

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 6 januari 2016 vervallen.

Vraag

Is het mogelijk een overbruggingspensioen op te bouwen op basis van een beschikbare-premiestelsel?

Antwoord

Ja, het is mogelijk een overbruggingspensioen op te bouwen op basis van een beschikbare-premiestelsel. Dit volgt uit het derde lid van artikel 18e van de Wet LB (tekst 2004). Daar is artikel 18a, negende lid, van de Wet LB van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze verwijzing heeft alleen zin voor opbouw van het overbruggingspensioen met beschikbare premies.

Het is niet mogelijk om de beschikbare premie voor een overbruggingspensioen vast te stellen op basis van de in artikel 18a, derde lid, van de Wet LB opgenomen uitgangspunten. Het is namelijk niet mogelijk om in de beschikbare premie voor een overbruggingspensioen rekening te houden met de in artikel 18a, derde lid, onderdeel b, van de Wet LB omschreven loopbaanontwikkeling. Het overbruggingspensioen is immers uitsluitend afhankelijk van de AOW-uitkering en de premie volksverzekeringen.

De beschikbare premie voor het overbruggingspensioen is daarom ook niet uit te drukken in een percentage van de pensioengrondslag. De beschikbare premie voor een overbruggingspensioen kan men slechts vaststellen in nominale premiebedragen of in een percentage van de AOW-uitkering. Bij een uit de gebruikte AOW-franchise afgeleid overbruggingspensioen, kan men de premie uit drukken in een percentage van deze franchise.

Zie voor de te hanteren werkwijze bij uniform toepasbare beschikbare-premiestaffels voor een overbruggingspensioen onderdeel 2.4 van het besluit van 23 oktober 2007, nr. CPP2007/552M en onderdeel 3.3. van het vervallen besluit van 28 april 2003, nr. CPP2003/308M.

Let op!  Let op!

Met het invoeren van de Wet VPL is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om een overbruggingspensioen op te bouwen. Artikel 38f, tweede lid, Wet LB bevat overgangsrecht voor oudere werknemers. Voor werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 1950 blijven de artikelen 18, 18e en 18g van de Wet LB van toepassing, zoals deze luidden op 31 december 2004. De inhoud van dit vraag en antwoord is thans alleen van toepassing voor deze groep oudere werknemers.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 11 van het vervallen besluit CPP2003/1610M (besluit van 10 februari 2004).

Deel deze pagina