Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-070 Sabbatsverlof; periode tussen verlof en pensioendatum d.d. 23-11-2015

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 17 november 2017 vervallen.

Vraag

Welke periode moet minimaal resteren tussen het einde van het sabbatsverlof en de pensioendatum?

Antwoord

Een antwoord op deze vraag is in absolute zin niet te geven. De wettelijke regeling voor sabbatsverlof dient immers flexibel te worden gehouden. Een sabbatsverlof is in het algemeen reëel als na het sabbatsverlof nog een periode resteert van tenminste één jaar. Bij kortere perioden kan de werknemer of de werkgever worden gevraagd aannemelijk te maken dat daadwerkelijk sprake is van een sabbatsverlof en niet van een verkapte vervroegde pensionering (VUT-vervangende maatregel, prepensioen of (vervroegd) ouderdomspensioen). Sabbatsverlof is bedoeld als een tijdelijke onderbreking van de arbeidzame periode, niet als een aanloop tot pensioen. Het is één van de methoden om mensen te stimuleren om langer te blijven werken. Een kortere periode dan één jaar na het verlof is veeleer een voorschot op de periode van pensionering dan een onderbreking van de loopbaan.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 2 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina