Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 160915

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 26 oktober 2017.

Vraag

Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) te zijn gedaan?

Antwoord

Artikel 19c, eerste lid, van de Wet LB bepaalt in de laatste volzin dat het verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking voor een pensioenregeling dient te zijn gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd. Bij een pensioenregeling die onder de PW valt, is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling.

Enkele specifieke aspecten van een verzoek om een beschikking in de zin van artikel 19c van de Wet LB voor een pensioenregeling die is aangepast aan de per 1 januari 2015 gewijzigde fiscale pensioenkaders komen aan de orde in Vraag & Antwoord 14-012.

De inhoud van dit Vraag en Antwoord was eerder opgenomen in onderdeel 16 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina