Go directly to content
Naar de homepage

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling d.d. 261017

26 oktober 2017 15:23

Artikel 19c Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 19c, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964

Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling (Vraag & Antwoord 08-081 d.d. 261017)

Vraag

Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) te zijn gedaan?

Antwoord

Artikel 19c, eerste lid, Wet LB bepaalt in de laatste volzin dat het verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking voor een pensioenregeling dient te zijn gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd. Bij een pensioenregeling die onder de Pensioenwet (PW) valt, is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 16 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).