Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

V&A 08-081 Tijdstip indiening verzoek om beschikking pensioenregeling

Dit V&A 08-081 behandelt de vraag op welk moment een verzoek om een beschikking voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 dient te zijn gedaan.

Vraag

Op welk moment dient het verzoek als bedoeld in artikel 19c van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) te zijn gedaan?

Antwoord

Artikel 19c, eerste lid, Wet LB bepaalt in de laatste volzin dat het verzoek om een voor bezwaar vatbare beschikking voor een pensioenregeling dient te zijn gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd. Bij een pensioenregeling die onder de Pensioenwet (PW) valt, is het moment van invoering gelijk aan het moment waarop de PW van toepassing wordt op de regeling.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 16 van het vervallen besluit CPP2003/2794M (besluit van 22 april 2004).

Deel deze pagina

Op deze pagina