Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 08-089 Overkookregeling prepensioen in een beschikbare-premiestelsel bij uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum d.d. 171115

Publicatiedatum 17-11-2015

Vraag

Hoe werkt de overkookregeling van artikel 38a, derde lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2004) in geval van uitstel van de in de regeling vastgestelde prepensioendatum indien het prepensioen werd opgebouwd op basis van beschikbare premies?

Antwoord

Vooraf: Zie het antwoord op Vraag en Antwoord 08-087 voor een toelichting op het begrip ‘overkookregeling’.

Voor een op basis van beschikbare premies opgebouwd prepensioen wordt de beoordeling van het maximum uitgesteld tot de datum waarop het prepensioen feitelijk ingaat. Dit volgt uit artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) en artikel 18a, negende lid, Wet LB. Omdat na het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen sprake meer kan zijn van een prepensioen moet artikel 18a, negende lid, Wet LB uiterlijk op de laatste dag voor de 65ste verjaardag worden toegepast. Het op grond van artikel 38a, zevende lid, Wet LB (tekst 2004) en artikel 18a, negende lid, Wet LB eenmalig in de heffing te betrekken bedrag mag ook worden gebruikt voor de verhoging van het ouderdoms- en/of partnerpensioen (overkook). Voorwaarde voor een fiscaal aanvaardbare overkook is dat het partnerpensioen (incl. AOW) na de omzetting niet hoger is dan 70% van het pensioengevend loon.

De behandeling van de overkook van een prepensioen op beschikbare-premiebasis vertoont gelijkenis met de overkook van een op hetzelfde stelsel gebaseerd overbruggingspensioen. Zie Vraag en Antwoord 08-065.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was eerder opgenomen in onderdeel 9 van het vervallen besluit CPP2004/244M (besluit van 8 juli 2004).

Deel deze pagina