Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 08-095 Begrip pensioengevend loon bij de toets aan de 100%-grens d.d. 171215

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 10 november 2017 vervallen.

Vraag

Artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) schrijft een toets voor van het ouderdomspensioen aan 100% van het pensioengevend loon. Welke loonbestanddelen mogen deel uitmaken van dat begrip pensioengevend loon in geval van een feitelijke toetsing?

Antwoord

Het begrip pensioengevend loon in het bedoelde wetsartikel omvat alle loonbestanddelen die voor de Wet LB als pensioengevend in aanmerking komen. Ook loonbestanddelen die op grond van de tussen partijen geldende regeling bij de opbouw niet in aanmerking komen tellen mee bij de toets. Voorbeeld: het loon dat op grond van artikel 10b, eerste lid, tweede volzin van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) feitelijk is uitgesloten van de opbouw in een eindloonregeling. Dat loon mag dus wel worden opgenomen in het pensioengevend loon waaraan de hoogte van het feitelijke pensioen wordt getoetst. Loonbestanddelen die bij de werknemer op grond van de wettelijke bepalingen nooit meegenomen kunnen worden bij de pensioenopbouw tellen evenwel ook niet mee bij de toets. Voorbeelden hiervan zijn het genot van een ter beschikking gestelde auto (zie artikel 10b, eerste lid, eerste volzin, UBLB) en het loon in natura voor een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer verzekerd pensioen (zie artikel 10c, onderdeel a, UBLB). Deze voordelen mogen bij de toets dus geen deel uitmaken van het pensioengevend loon.

Met ingang van 1 januari 2015 is in artikel 18ga Wet LB een maximum voor het in aanmerking te nemen pensioengevend loon opgenomen (2015 € 100.000 en 2016 € 101.519). Het maximum pensioengevend loon is ook van belang voor het toetsen van het pensioen aan de 100%-grens. In artikel 38m Wet LB is bepaald dat de maxima van de artikelen 18a, 18b, 18c en 18e Wet LB kunnen worden overschreden voor zover dat het gevolg is van het feit dat het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga tot 1 januari 2015 niet van toepassing was.

Deel deze pagina

Op deze pagina