Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 09-002 Gevolgen voor de waardering van een verlaagde actuariële oprenting VUT d.d. 210109

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A 09-002 is per 12 mei 2020 vervallen omdat het zijn belang heeft verloren.

Vraag

Uit paragraaf 1.5, onderdeel b, van het Besluit van 17 januari 2006, nr. CPP2005/2741M, inzake de waardering van VUT- en aanverwante verplichtingen, valt op te maken dat een deelnamekans van 100% de vertaling is van de doorvoering van de 100% actuariële herrekening uit het overgangsrecht van de Wet VPL. Vanaf 1 januari 2008 mag worden volstaan met een actuariële herrekening van ten minste 50%. Op welke wijze kan bij de waardering van de VUT rekening worden gehouden met deze lagere actuariële herrekening?

Antwoord

Ten tijde van het uitbrengen van het Besluit was in artikel 38c Wet LB in geval van uitstel alleen een volledige actuariële herrekening mogelijk. Daardoor is alleen deze variant in het Besluit opgenomen. Uiteraard heeft een lagere actuariële herrekening een waardedalend effect. Hiermee wordt voldoende rekening gehouden door uit te blijven gaan van een deelnamekans 100% en de uiteindelijke voorziening te verlagen met behulp van de volgende schaal.

Actuariële oprentingVerlaging
50%5%
60%4%
70%3%
80%2%
90%1%
100%0%

Voor tussenliggende waarden wordt de verlaging via lineaire interpolatie verkregen.

Deel deze pagina

Op deze pagina