Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 09-011 Het begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M d.d. 180909

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 09-011 d.d. 4 april 2018.

Vraag

Wat wordt precies bedoeld met de term ‘regulier (jaar)loon’ in het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M?

Antwoord

Voor het begrip regulier (jaar)loon uit het besluit van 26 mei 2005, nr. DGB2005/3299M, dient aansluiting te worden gezocht bij het begrip pensioengevend loon in een eindloonregeling. Het gaat om het civielrechtelijke jaarloon van het jaar van toekenning van de bate, inclusief:

  • eventueel loon in natura (uitgezonderd privé-gebruik auto) en
  • eventuele werkgeversbijdragen aan een levensloopregeling.

Voor alle bestanddelen van het reguliere loon geldt dat ze - net als in een eindloonregeling - structureel moeten zijn en dat ze hooguit marginaal fluctueren in hoogte. Jaarlijks terugkerende variabele beloningen dienen dus uit het reguliere jaarloon te worden geëlimineerd als ze meer dan marginaal fluctueren.

De vraag of in een concreet geval sprake is van al dan niet marginaal fluctueren zal dienen te worden beantwoord door de inspecteur van de (voormalige) werkgever.

Deel deze pagina

Op deze pagina