Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 11-031 Nihilpensioen door variabilisering vóór 65 jaar d.d. 281111

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 11-031 d.d. 17 december 2015.

Vraag

Een ouderdomspensioen gaat vervroegd in, dat wil zeggen vóór de 65-jarige leeftijd. Men wenst het gemis aan AOW maximaal te compenseren. Gevolg daarvan is dat het pensioen na 65 jaar nihil wordt. Bestaan hier fiscale bezwaren tegen?

Antwoord

Nee, dit is fiscaal geen probleem.

In artikel 18d, eerste lid, onderdeel b, Wet LB is aangegeven dat het pensioen meer mag bedragen dan 100% van het pensioengevend loon ingeval van variatie in de hoogte van de uitkeringen. In deze situatie mag de laagste uitkering niet minder bedragen dan 75% van de hoogste uitkering. Deze variatie moet op zijn laatst zijn vastgesteld op de pensioeningangsdatum. Het derde lid van artikel 18d, Wet LB geeft hierop een aanvulling voor de periode tussen de ingangsdatum van het pensioen en het bereiken van de 65-jarige leeftijd. In die periode mag bij de berekening van de variatie in de uitkeringen volgens het eerste lid buiten aanmerking blijven het gedeelte van de uitkering dat overeenkomt met tweemaal de AOW-uitkering voor gehuwde personen.

Bij bescheiden pensioenen kan het bovenstaande tot gevolg hebben dat de gehele waarde van het pensioen is verbruikt vóór de 65-jarige leeftijd. Dat is een voorzien en bedoeld gevolg van de wettelijke bepalingen.

Deel deze pagina