Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 14-003 Verlaagde franchises en opbouwpercentages artikel 10aa UBLB bij pensioen in eigen beheer d.d. 190314

Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag & Antwoord is d.d. 26 oktober 2017 vervallen.

Vraag

Artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) bepaalt dat de maxima voor pensioen moeten worden opgevat met inbegrip van een evenredig deel van de AOW-uitkering voor een gehuwde per meetellend dienstjaar. Onder de in artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) gestelde voorwaarden is het mogelijk om rekening te houden met een lagere AOW-uitkering indien voor de pensioenopbouw ook een lager pensioenopbouwpercentage wordt gehanteerd. De combinatie van een verlaagd opbouwpercentage met een lagere inbouw van AOW geeft met name werknemers met een lager loon meer ruimte om pensioen op te bouwen.

Kan er voor een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling ook gebruik gemaakt worden van de in artikel 10aa UBLB genoemde verlaagde AOW-franchises en opbouwpercentages?

Antwoord

Nee, voor een geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling kan geen gebruik gemaakt worden van de in artikel 10aa UBLB genoemde verlaagde AOW-franchises en opbouwpercentages. Op grond van artikel 18h van de Wet LB moet een in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling voldoen aan de artikelen 18 tot en met 18g en mag het op te bouwen pensioen niet uitgaan boven hetgeen in collectieve regelingen gangbaar is. In artikel 10c van het UBLB is uitgewerkt onder welke voorwaarden een pensioen wordt aangemerkt als gangbaar in collectieve regelingen. Artikel 10c, onderdeel c, van het UBLB bepaalt dat de maxima voor een in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling moeten worden opgevat met inbegrip van een evenredig deel van de AOW-uitkering voor een ongehuwde per meetellend dienstjaar. Indien gebruik wordt gemaakt van de in artikel 10aa UBLB genoemde verlaagde AOW-franchise en opbouwpercentages wordt niet aan deze voorwaarde voldaan.

Deel deze pagina