Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 280715

Publicatiedatum 28-07-2015

Vraag

Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord

Nee. De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van het besluit 'Pensioenen; niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag' (besluit van 27 april 2012, nr. BLKB2012/157M, Stcrt. 2012, nr. 9044). Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.

Deel deze pagina