Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 171115

17 november 2015 15:23

Vraag

Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord

Nee. De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van onderdeel 2.3. van het besluit van 6 november 2015, nr. BLKB2015/830M, Stcrt. 2015, nr. 40404. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.