Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 15-004 Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag d.d. 110118

11 januari 2018 15:23

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 11 januari 2019.

Artikel 18g Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18g, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 juncto artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Onderbreking vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag (Vraag & Antwoord 15-004 d.d. 110118)

Vraag

Is het mogelijk om de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten?

Antwoord

Nee. De vrijwillige voortzetting dient ononderbroken plaats te vinden. Dit volgt uit de voorwaarden van onderdeel 2.3. van het besluit van 24 november 2017, nr. 2017-126948. Het is niet mogelijk om de vrijwillige voortzetting te onderbreken en op een later moment weer voort te zetten.