Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Vervallen V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 d.d. 010417

1 april 2017 15:23

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 17-018 Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (versie 1 januari 2020).

Artikel 19a Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016)

Artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2016)

Overdracht pensioenverplichting aan een ander eigenbeheerlichaam na 31 maart 2017/einde overgangsperiode besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 (Vraag & Antwoord 17-018 d.d. 010417)

Vraag

Een dga heeft pensioen opgebouwd in eigen beheer. De dga heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden van artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) om het in eigen beheer verzekerde pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting.

Is het binnen de regels van de Wet LB mogelijk om na 31 maart 2017 of het einde van de overgangsperiode van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412, Staatscourant 2017, nr. 18118 deze pensioenverplichting over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam?

Antwoord

Ja, ook na 31 maart 2017 of het einde van de overgangsperiode van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 is het binnen de regels van de Wet LB mogelijk om een reeds in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam in de zin van artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet LB (tekst 2016).

Door het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfaseren PEB) is een eigenbeheerlichaam met ingang van 1 april 2017 fiscaal geen toegelaten pensioenverzekeraar meer. Op basis van de goedkeuring in het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 kan voor bestaande pensioenregelingen een extra overgangsperiode worden gebruikt om de pensioenregeling aan te passen aan de wijzigingen van de wet- en regelgeving voor pensioen in eigen beheer. De extra overgangstermijn van het besluit eindigt uiterlijk op 30 juni 2017. Daarna is het volgens de fiscale pensioenregels niet meer mogelijk om nog pensioen op te bouwen in eigen beheer. Ook is het niet meer mogelijk om een niet in eigen beheer verzekerd pensioen over te dragen naar een eigenbeheerlichaam.

In artikel 38n, eerste lid, Wet LB is overgangsrecht opgenomen voor de bij het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfaseren PEB reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Volgens dat overgangsrecht blijft artikel 19a Wet LB zoals dat artikel luidde op 31 december 2016 van toepassing voor de op 31 maart 2017 dan wel bij het einde van de overgangsperiode van het besluit van 22 maart 2017, nr. 2017-7412 reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Eigenbeheerlichamen in de zin van artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet LB (tekst 2016) blijven daardoor toegelaten verzekeraars voor de reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Ook na het inwerkingtreden van de maatregelen van de Wet uitfaseren PEB is het mogelijk om de reeds in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak van een dga over te dragen naar een ander eigenbeheerlichaam in de zin van artikel 19a, eerste lid, onderdelen d en e, Wet LB (tekst 2016).