Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 17-021 Prijsgeven van aanspraak ingevolge oudedagsverplichting bij ingang uitkeringen vanwege onderdekking d.d. 010417

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 17-021 d.d. 4 april 2018.

Inleiding

Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden (kamerstukken 34 555 en 34 662). Volgens het ingevoerde artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot uiterlijk 31 december 2019 mogelijk om het volledige in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Bij afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven voor zover de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de tegenover die aanspraak staande verplichting op het moment van prijsgeven.

Vraag

Een dga heeft zijn pensioenaanspraak omgezet in een ODV. Op het tijdstip dat de ODV tot uitkering moet komen zijn de middelen van de vennootschap die de ODV uitvoert, ontoereikend om de ODV (volledig) na te komen (onderdekking).

Kan de dga de ODV vanwege de onderdekking gedeeltelijk prijsgeven bij ingang van de uitkeringen met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016)?

Antwoord

Nee, de dga kan de ODV bij ingang van de uitkeringen niet gedeeltelijk prijsgeven met een beroep op artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016). De mogelijkheid van gedeeltelijk prijsgeven van aanspraken van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016) staat niet open voor een ODV.

Artikel 38p, vierde lid, Wet LB verklaart onder andere artikel 19b Wet LB, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, van overeenkomstige toepassing voor een ODV. In het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) is de mogelijkheid opgenomen om in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken eenmalig te verminderen bij ingang van de pensioenuitkeringen in verband met de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam dat de pensioenaanspraken verzekert. Dit kan echter slechts in die gevallen die door de Minister van Financiën zijn aangewezen.

De door de Minister van Financiën aangewezen gevallen zijn opgenomen in het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M. In onderdeel 2 van dit besluit worden enkel gevallen aangewezen, waarbij sprake is van 'pensioenaanspraken' en 'pensioenverplichtingen' in eigen beheer die op de pensioeningangsdatum vanwege de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam niet (volledig) nagekomen kunnen worden. Ook in de voorwaarden van onderdeel 3 van het besluit wordt enkel gesproken over ‘pensioenverplichtingen’. Een ODV die op ingangsdatum niet (volledig) kan worden nagekomen, valt niet onder de door de Minister van Financiën aangewezen gevallen.

Voor de mogelijkheden van de afwikkeling van een ODV in geval van onderdekking wordt verwezen naar Vraag & Antwoord 17-009.

Deel deze pagina