Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-026 Afkopen in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken en aangifte loonheffingen d.d. 140617

Belangrijk!  Vervallen

Dit V&A is vervallen omdat de fiscale faciliteiten voor het uitfaseren van pensioen in eigen beheer per 1 januari 2020 niet meer van toepassing zijn.

Inleiding

Volgens artikel 38n van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is het vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om met een fiscale faciliteit het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen. De afkoopsom dient als loon uit vroegere dienstbetrekking in de aangifte loonheffingen te worden aangegeven. Als het eigenbeheerlichaam nog geen aangifte loonheffingen doet, dan moet deze aangifte terzake van de afkoop van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak eenmalig gedaan worden. De Belastingdienst verstuurt hierover een brief aan het eigenbeheerlichaam zodra het verplicht door de dga in te zenden informatieformulier is ontvangen.

Vraag

Moet er naast de inzending van het informatieformulier nog een apart verzoek om het uitreiken van een aangifte loonheffingen worden gedaan?

Antwoord

Neen. Wanneer het in eigen beheer verzekerde pensioen wordt afgekocht en het eigenbeheerlichaam nog niet is opgenomen voor de loonheffingen, zal de Belastingdienst, na ontvangst van het informatieformulier, eenmalig - digitaal - een aangifte loonheffingen uitreiken aan het eigenbeheerlichaam over het tijdvak waarin de afkoop plaatsvindt. De termijn voor het doen van aangifte voor de loonheffingen begint uiteraard pas te lopen op het moment dat de aangifte is uitgereikt.

Deel deze pagina

Op deze pagina