Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking d.d. 110119

Publicatiedatum 11-01-2019

Vraag

Op grond van artikel 19b, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2016) mag in door de Minister van Financiën aangewezen gevallen een in eigen beheer verzekerd pensioen op pensioeningangsdatum gedeeltelijk worden prijsgegeven als de vermogenspositie van het eigenbeheerlichaam ontoereikend is om de pensioenverplichtingen na te komen. Deze door de Minister van Financiën aangewezen gevallen zijn opgenomen in het besluit van 18 maart 2013, nr. BLKB 2013/27M (het besluit).

Wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB wordt vervroegd, kan dan op de vervroegde pensioeningangsdatum gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), indien voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit?

Antwoord

Ja, ook wanneer de pensioeningangsdatum met toepassing van artikel 18a, zesde lid, Wet LB wordt vervroegd, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot gedeeltelijk prijsgeven van artikel 19b, achtste lid, Wet LB (tekst 2016), mits voor het overige sprake is van een aangewezen geval, zoals opgenomen in het besluit.

Noch de wettekst noch de tekst van het besluit verzet zich tegen toepassing van het achtste lid van artikel 19b Wet LB (tekst 2016) indien de pensioeningangsdatum wordt vervroegd.

Deel deze pagina