Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 17-041 AOW-franchises, voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB en voorlopig maximum pensioengevend loon per 1 januari 2018 d.d. 121217

Publicatiedatum 12-12-2017
Belangrijk!  Vervallen

Dit Vraag en Antwoord is d.d. 1 januari 2018 vervallen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2017 de ‘Rekenregels 1 januari 2018’ gepubliceerd. In bijlage II.1 bij de rekenregels zijn de bedragen van de AOW-uitkeringen per 1 januari 2018 opgenomen.

Op basis van de AOW-uitkeringen van bijlage II.1 zijn de vanaf 1 januari 2018 geldende bedragen van de AOW-franchises voor de toepassing van artikel 18a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) berekend.

De AOW-bedragen van artikel 10aa van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UBLB) en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB zijn op basis van de nu bekende gegevens voorlopig vastgesteld. Voor deze bedragen geldt uitdrukkelijk het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.

AOW-franchises per 1 januari 2018 (bedragen in euro’s)

 

Enkelvoudig gehuwd

Gehuwd met maximale toeslag

Ongehuwd

 

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

Middelloon

Eindloon

1 januari 2018

13.344

15.099

26.687

30.198

19.518

22.085

Voorlopige AOW-bedragen artikel 10aa UBLB per 1 januari 2018 (bedragen in euro’s)

Middelloon

Eindloon

Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 75% van Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast van wordt het in artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, bedoelde bedrag vervangen door 66,28% van

meer dan

maar niet meer dan

 

meer dan

maar niet meer dan

 

-

1,701%

10.655

-

1,483%

12.057

1,701%

1,788%

12.028

1,483%

1,570%

13.610

Voor bovenvermelde voorlopige AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB voor 2018 geldt nog wel het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in artikel 10aa UBLB.

Voorlopig bedrag maximum pensioengevend loon artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2018

Het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB per 1 januari 2018 is voorlopig vastgesteld op € 105.075. Dit bedrag is bepaald door het voor 2017 geldende maximum pensioengevend loon te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor van artikel 10.2b, derde lid, van de Wet IB 2001. Voor de omvang van het in 2018 geldende maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB geldt nog wel het voorbehoud van het bij ministeriële regeling definitief vast te stellen geldende maximum pensioengevend loon.

Deel deze pagina

Op deze pagina