Ga direct naar de inhoud

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/2348M)

Publicatiedatum 11-12-2009
Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/7052M.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

11 december 2009
Nr. CPP2009/2348M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2008, nr. CPP2008/2696M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2009. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

1. Inleiding

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen.

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

2. Formule

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De ‘marktrente’ voor de maanden voorafgaand aan 1 januari 2004 is vastgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde CBS-rendement.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

3. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

4. Ingetrokken regeling

Het besluit van 16 december 2008, nr. CPP2008/2696M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 december 2009

De Staatssecretaris van Financiën,
J.C. de Jager

Bijlage. Overzicht CBS-rendementen, U-rendementen en marktrenten

JaarMaandCBS-rendementMarkt-
rente
JaarMaandCBS-rendementMarkt-
rente
1994januari5,4351995januari7,536
 februari5,675 februari7,356
 maart6,155 maart7,146
 april6,355 april6,876
 mei6,535 mei6,636
 juni6,985 juni6,546
 juli6,815 juli6,606
 augustus7,025 augustus6,476
 september7,375 september6,256
 oktober7,435 oktober6,226
 november7,406 november5,945
 december7,446 december5,705
1996januari5,4551997januari5,215
 februari5,825 februari5,015
 maart6,045 maart5,235
 april5,885 april5,345
 mei5,875 mei5,265
 juni6,035 juni5,205
 juli6,045 juli5,105
 augustus5,855 augustus5,275
 september5,675 september5,245
 oktober5,415 oktober5,325
 november5,365 november5,335
 december5,365 december5,125
1998januari4,884,81999januari3,713,7
 februari4,764,7 februari3,843,7
 maart4,764,7 maart4,013,7
 april4,844,7 april3,813,7
 mei4,894,7 mei3,923,7
 juni4,754,7 juni4,263,7
 juli4,664,6 juli4,583,7
 augustus4,444,4 augustus4,833,7
 september4,164,1 september4,983,7
 oktober4,154,1 oktober5,283,8
 november4,174,1 november5,043,8
 december3,913,9 december5,123,8
2000januari5,463,92001januari4,874,8
 februari5,464,2 februari4,884,8
 maart5,334,5 maart4,794,7
 april5,244,7 april4,914,7
 mei5,424,7 mei5,094,7
 juni5,284,7 juni5,014,7
 juli5,384,7 juli5,004,7
 augustus5,374,7 augustus4,814,7
 september5,404,7 september4,724,7
 oktober5,344,8 oktober4,514,5
 november5,304,8 november4,364,3
 december5,024,8 december4,624,3
JaarMaandU-
rendement
Markt-renteJaarMaandU-
rendement
Markt-
rente
2002januari4,754,32003januari3,853,8
 februari4,854,3 februari3,673,6
 maart5,124,3 maart3,723,6
 april5,094,3 april3,833,6
 mei5,104,3 mei3,513,5
 juni4,944,3 juni3,313,3
 juli4,764,3 juli3,643,3
 augustus4,484,4 augustus3,873,3
 september4,234,2 september3,873,3
 oktober4,284,2 oktober3,933,3
 november4,234,2 november4,063,3
 december4,044,0 december3,973,3
2004januari4,063,32005januari3,593,5
 februari4,063,3 februari3,473,4
 maart3,993,6 maart3,373,3
 april3,833,8 april3,383,3
 mei3,773,7 mei3,373,3
 juni3,803,7 juni3,303,3
 juli3,933,7 juli3,153,1
 augustus4,013,7 augustus3,023,0
 september4,003,7 september2,992,9
 oktober3,933,7 oktober2,982,9
 november3,853,7 november3,032,9
 december3,733,7 december3,122,9
2006januari3,222,92007januari3,743,5
 februari3,262,9 februari3,833,7
 maart3,282,9 maart3,933,7
 april3,352,9 april4,003,7
 mei3,552,9 mei4,053,7
 juni3,722,9 juni4,123,7
 juli3,843,0 juli4,323,7
 augustus3,893,1 augustus4,473,7
 september3,883,2 september4,513,7
 oktober3,853,2 oktober4,413,8
 november3,793,2 november4,343,9
 december3,743,3 december4,284,0
2008januari4,274,02009januari3,933,9
 februari4,194,1 februari3,623,6
 maart4,104,1 maart3,493,4
 april3,953,9 april3,443,4
 mei3,903,9 mei3,453,4
 juni4,023,9 juni3,383,3
 juli4,313,9 juli3,433,3
 augustus4,543,9 augustus3,443,3
 september4,593,9 september3,433,3
 oktober4,473,9 oktober3,333,3
 november4,323,9 november3,303,3
 december4,163,9 december3,283,2
Andere vindplaatsen vervallen besluit:

Deel deze pagina

Op deze pagina