Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is vervangen door het besluit van 5 april 2005, nr. CPP2005/356M).

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen
Besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Dit besluit vervangt het besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M. Het besluit is inhoudelijk ongewijzigd. In de inleiding is het begrip renteloze langlopende verplichtingen verduidelijkt. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2003. Met ingang van 1 januari 2004 wordt de marktrente gebaseerd op het u-rendement zoals dat wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars.

1. Inleiding

In het hierna volgende wordt de berekeningswijze van de marktrente aangegeven. De nieuwe maandelijkse rendements- en marktrentecijfers zullen jaarlijks in een herdruk van de bijlage bij dit besluit worden opgenomen. De in de kolom "marktrente" vermelde percentages van de maand waarin het einde van het boekjaar valt, kunnen worden gebruikt bij de berekening van de contante waarde van renteloze langlopende verplichtingen. Met renteloze langlopende verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarvoor in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. In die situaties spelen tariefafspraken geen rol.

2. Formule

De marktrente kan worden vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

Vastgesteld wordt:

- het laagste van het maandelijkse CBS-rendement (met ingang van 1 januari 2004 u-rendement) uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.

Aanpassing grondslagen

Omdat het CBS heeft aangegeven met ingang van 1 januari 2004 te zullen stoppen met de publicatie van een aantal indexen, waaronder het in dit besluit gebruikte CBS-rendement, zullen de na die datum te publiceren marktrentecijfers worden gebaseerd op het u-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek.

3. Gebroken boekjaren; korte boekjaren

Indien een belastingplichtige een boekjaar hanteert dat niet samenvalt met het kalenderjaar, wordt bij de bepaling van het onder 2 bedoelde percentage uitgegaan van het CBS-rendement (m.i.v. 1 januari 2004 u-rendement) dat geldt voor de kalendermaanden waarin de vierde tot en met de twaalfde maand van het boekjaar eindigen. Omvat een boekjaar minder dan negen maanden dan wordt het onder 2 bedoelde percentage bepaald alsof het boekjaar negen maanden voor het einde daarvan was aangevangen.

4. Marktrente en artikel 3.29 Wet IB 2001

Dit besluit geldt ook voor pensioen- en soortgelijke verplichtingen (waaronder backservice en VUT) met dien verstande dat als de marktrente die in dit besluit wordt gegeven, lager is dan 4 percent, deze verplichtingen op grond van artikel 3.29 van de Wet gewaardeerd moeten worden met inachtneming van een rekenrente van ten minste 4%.

5. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks in de maand januari via een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

6. Datum inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

7. Vervallen besluit

Het besluit van 4 februari 2003, nr. CPP2003/93M is hiermee vervallen.

Bijlage. Overzicht CBS-rendementen en marktrenten

JaarmaandCBS-rendementmarkt-rentejaarmaandCBS-rendementmarkt-rente
..............................................................................
1994januari5,4351995januari7,536
 februari5,675 februari7,356
 maart6,155 maart7,146
 april6,355 april6,876
 mei6,535 mei6,636
 juni6,985 juni6,546
 juli6,815 juli6,606
 augustus7,025 augustus6.476
 september7,375 september6,256
 oktober7,435 oktober6,226
 november7,406 november5,945
 december7,446 december5.705
        
1996januari5,4551997januari5,215
 februari5,825 februari5,015
 maart6,045 maart5,235
 april5,885 april5,345
 mei5,875 mei5,265
 juni6,035 juni5,205
 juli6,045 juli5,105
 augustus5,855 augustus5,275
 september5,675 september5,245
 oktober5,415 oktober5,325
 november5,365 november5,335
 december5,365 december5,125
        
1998januari4,884,81999januari3,713,7
 februari4,764,7 februari3,843,7
 maart4,764,7 maart4,013,7
 april4,844,7 april3,813,7
 mei4,894,7 mei3,923,7
 juni4,754,7 juni4,263,7
 juli4,664,6 juli4,583,7
 augustus4,444,4 augustus4,833.7
 september4,164,1 september4,983,7
 oktober4,154,1 oktober5,283,8
 november4,174,1 november5,043,8
 december3,913,9 december5,123,8
        
2000januari5,463,92001januari4,874,8
 februari5,464,2 februari4,884,8
 maart5,334,5 maart4,794,7
 april5,244,7 april4,914,7
 mei5,424,7 mei5,094,7
 juni5,284,7 juni5,014,7
 juli5,384,7 juli5,004,7
 augustus5,374,7 augustus4,814,7
 september5,404.7 september4,724,7
 oktober5,344,8 oktober4,514,5
 november5,304,8 november4,364,3
 december5,024,8 december4,624,3
        
2002januari4,754,32003januari3,853,8
 februari4,854,3 februari3,673,6
 maart5,124,3 maart3,723,6
 april5,094,3 april3,833,6
 mei5,104,3 mei3,513,5
 juni4,944,3 juni3,313,3
 juli4,764,3 juli3,643,3
 augustus4,484,4 augustus3,873,3
 september4,234,2 september3,873,3
 oktober4,284,2 oktober3,933,3
 november4,234,2 november4,063,3
 december4,044,0 december3,973,3

Deel deze pagina

Op deze pagina