Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente (besluit van 13 december 2006, nr. CPP2006/2579M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 20 december 2007, nr. CPP2007/3321M.

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Vaststelling marktrente

13 december 2006
Nr. CPP2006/2579M
Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen
De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

Dit besluit vervangt het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M. De bijlage bij het besluit is aangevuld met de gegevens inzake de marktrente voor het jaar 2006. Overigens zijn geen inhoudelijke wijzigingen opgenomen.

1. Inleiding

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen.

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen. Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom kunnen de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

2. Formule

De rente die in de bijlage onder het kopje ‘marktrente’ is opgenomen wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende regels.

De ‘marktrente’ voor maanden vanaf 1 januari 2004 wordt gebaseerd op het U-rendement zoals dat maandelijks wordt gepubliceerd door het Verbond van Verzekeraars, Centrum voor Verzekeringsstatistiek. De ‘marktrente’ voor de maanden voorafgaand aan 1 januari 2004 is vastgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor Statistiek gepubliceerde CBS-rendement.

De ‘marktrente’ wordt per kalendermaand vastgesteld op het laagste van het maandelijkse U-rendement van de desbetreffende maand en van de acht voorafgaande kalendermaanden, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enige maand toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het percentage van diezelfde maand in het daaraan voorafgaande jaar. Voor de waardering kan worden uitgegaan van de ‘marktrente’ van de maand waarin het boekjaar eindigt.

3. Jaarlijkse aanvulling gegevens

Het ligt in mijn bedoeling jaarlijks door middel van een besluit de gegevens in de bij dit besluit behorende bijlage aan te vullen.

4. Ingetrokken regeling

Het besluit van 23 december 2005, nr. CPP2005/3258M, is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit.

5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 december 2006

De Minister van Financiën,
namens deze:
de Directeur-Generaal Belastingdienst, J. Thunnissen

Bijlage

Overzicht CBS-rendementen, U-rendementen en marktrenten

JaarMaandCbs-rendementMarktrente
1994januari5,435
 februari5,675
 maart6,155
 april6,355
 mei6,535
 juni6,985
 juli6,815
 augustus7,025
 september7,375
 oktober7,435
 november7,406
 december7,446
    
1995januari7,536
 februari7,356
 maart7,146
 april6,876
 mei6,636
 juni6,546
 juli6,606
 augustus6,476
 september6,256
 oktober6,226
 november5,945
 december5,705
    
1996januari5,455
 februari5,825
 maart6,045
 april5,885
 mei5,875
 juni6,035
 juli6,045
 augustus5,855
 september5,675
 oktober5,415
 november5,365
 december5,365
    
1997januari5,215
 februari5,015
 maart5,235
 april5,345
 mei5,265
 juni5,205
 juli5,105
 augustus5,275
 september5,245
 oktober5,325
 november5,335
 december5,125
    
1998januari4,884,8
 februari4,764,7
 maart4,764,7
 april4,844,7
 mei4,894,7
 juni4,754,7
 juli4,664,6
 augustus4,444,4
 september4,164,1
 oktober4,154,1
 november4,174,1
 december3,913,9
    
1999januari3,713,7
 februari3,843,7
 maart4,013,7
 april3,813,7
 mei3,923,7
 juni4,263,7
 juli4,583,7
 augustus4,833,7
 september4,983,7
 oktober5,283,8
 november5,043,8
 december5,123,8
    
2000januari5,463,9
 februari5,464,2
 maart5,334,5
 april5,244,7
 mei5,424,7
 juni5,284,7
 juli5,384,7
 augustus5,374,7
 september5,404,7
 oktober5,344,8
 november5,304,8
 december5,024,8
    
2001januari4,874,8
 februari4,884,8
 maart4,794,7
 april4,914,7
 mei5,094,7
 juni5,014,7
 juli5,004,7
 augustus4,814,7
 september4,724,7
 oktober4,514,5
 november4,364,3
 december4,624,3
    
2002januari4,754,3
 februari4,854,3
 maart5,124,3
 april5,094,3
 mei5,104,3
 juni4,944,3
 juli4,764,3
 augustus4,484,4
 september4,234,2
 oktober4,284,2
 november4,234,2
 december4,044,0
    
2003januari3,853,8
 februari3,673,6
 maart3,723,6
 april3,833,6
 mei3,513,5
 juni3,313,3
 juli3,643,3
 augustus3,873,3
 september3,873,3
 oktober3,933,3
 november4,063,3
 december3,973,3
JaarMaandU-rendementMarktrente
2004januari4,063,3
 februari4,063,3
 maart3,993,6
 april3,833,8
 mei3,773,7
 juni3,803,7
 juli3,933,7
 augustus4,013,7
 september4,003,7
 oktober3,933,7
 november3,853,7
 december3,733,7
    
2006januari3,222,9
 februari3,262,9
 maart3,282,9
 april3,352,9
 mei3,552,9
 juni3,722,9
 juli3,843,0
 augustus3,893,1
 september3,883,2
 oktober3,853,2
 november3,793,2
 december3,743,3
    
2005januari3,593,5
 februari3,473,4
 maart3,373,3
 april3,383,3
 mei3,373,3
 juni3,303,3
 juli3,153,1
 augustus3,023,0
 september2,992,9
 oktober2,982,9
 november3,032,9
 december3,122,9
Andere vindplaatsen vervallen besluit:

Deel deze pagina