Ga direct naar de inhoud
Belastingdienst, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Vervallen Besluit Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen (besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631)

15 december 1987 10:32

1. Pensioenregeling/ aanvullende pensioenregeling voor commissarissen

Besluit van 15 december 1987, nr. db87/4631

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financien het volgende besloten.

Bij brief van 30-09-1987, nr. DB87/4631, heb ik goedgekeurd dat een aanvullende pensioenregeling kan worden aangemerkt als een pensioenregeling in de zin van de wettelijke bepalingen i.z. de heffing van de l.b., mits de werknemer:

a. commissaris is van een lichaam in de zin van de A.W.R. en,

b. het ouderdomspensioen op zijn vroegst ingaat bij het bereiken van de 60- jarige leeftijd.

Voorts heb ik voor zoveel nodig goedgekeurd dat bij de toekenning van een dergelijke aanvullende pensioenregeling geen rekening behoeft te worden gehouden met een A.O.W.-franchise, mits vaststaat dat bij toegekende c.q. nog toe te kennen rechten in een andere dienstbetrekking rekening is c.q. wordt gehouden met vorenbedoeld algemeen pensioen.

Daarbij ben ik van oordeel dat de tot de Belastingdienst gerichte aanschr. van 13-08-1987, nr. DB87/4921 geen toepassing kan vinden, daar de pensioensituatie van de onderwerpelijke commissaris niet kan worden vergeleken met die van een directeur/groot aandeelhouder van een N.V. of B.V..