Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen Besluit Toestemming statutenwijziging pensioen BV (besluit van 11 augustus 1999, nr. DB1999/2674M)

Belangrijk!  Vervallen

Dit besluit is ingetrokken in het  besluit van 15 mei 2006, nr. CPP2005/3043M.

Toestemming statutenwijziging pensioen BV

Besluit van 11 augustus 1999,
nr. DB1999/2674M

De plaatsvervangend Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In het verleden is in statuten van pensioenfondsen veelal de bepaling opgenomen dat voor wijziging van bepaalde – voor de vrijstelling van vennootschapsbelasting essentiële – statutaire bepalingen de toestemming van de minister van Financiën is vereist.

Op 1 januari 1992 is de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van onder meer het fiscale regime voor directiepensoenlichamen (Brede Herwaardering) in werking getreden. Door deze wijziging vallen zogenaamde directiepensioenlichamen voortaan buiten de vrijstelling.

Met betrekking tot de met ingang van 1 januari 1992 niet meer vrijgestelde pensioenlichamen is de fiscale grond aan de vereiste toestemming voor statutenwijziging komen te ontvallen.

Waar wijziging van bepaalde statutaire bepalingen volgens de statuten ‘slechts kan plaatsvinden met toestemming van de minister van Financiën’ blijft deze toestemming echter van betekenis voor het (civielrechtelijk) kunnen effectueren van voorgenomen statutenwijzigingen.

Omdat het met betrekking tot de voor de vennootschapsbelasting niet langer vrijgestelde (directie)pensioenlichamen niet doelmatig is verzoeken om toestemming voor statutenwijziging nog langer individueel te behandelen, verleen ik door middel van dit besluit een generale toestemming voor de wijziging van de statuten van zodanige lichamen, voor zover die toestemming volgens de te wijzigen statuten is vereist.

Andere vindplaats vervallen besluit:

Deel deze pagina