Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Staffelbesluit pensioenen gewijzigd per 1 januari 2024

Aan het Staffelbesluit pensioenen van 26 juni 2023, nr. 2023-13825 wordt per 1 januari 2024 een nieuw onderdeel 9 toegevoegd met een aanwijzing van regelingen die voor de toepassing van bijlagen I, IV en V van het Staffelbesluit pensioenen, voor werknemers met een leeftijd van 18 of 19 jaar steeds uitgaan van het percentage van de leeftijdsklasse 20 tot en met 24. Verder zullen er enkele redactionele wijzigingen worden aangebracht. De per 1 januari 2024 door te voeren wijzigingen zijn opgenomen in het besluit van 13 september 2023, nr. 2023-20266 (Staatscourant 2023 nr. 25923).

Deel deze pagina