Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 20-009 vervallen

V&A 20-009 met de voorlopige bedragen van de per 1 januari 2021 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen artikel van 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon van artikel 18ga Wet LB is vervallen nadat de bedragen in wet- en regelgeving definitief zijn vastgesteld.

Let op!  Let op!

De in artikel IX, onderdeel A van de Bijstellingsregeling directe belastingen 2021 (Staatscourant 2020, 64406) vastgestelde AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB wijken iets af van de eerder in V&A 20-009 gepubliceerde voorlopige bedragen.

Deel deze pagina