Ga direct naar de inhoud

V&A 22-002 Toepassing progressieve premiestaffel van voorgestelde artikel 38r Wet LB onder het huidige fiscale pensioenkader gepubliceerd

Publicatiedatum 12-12-2022, 12:12

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 22-002 gepubliceerd. Dit V&A behandelt de vraag of het vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen fiscaal is toegestaan om de progressieve premiestaffel van het voorgestelde artikel 38r Wet LB toe te passen binnen het huidige fiscale pensioenkader

Deel deze pagina