Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Website met standpunten kennisgroepen gelanceerd

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een speciaal daarvoor bestemde website. Door de publicatie wordt straks direct duidelijk hoe de Belastingdienst denkt over de fiscale vraagstukken die aan de kennisgroepen zijn voorgelegd. Dit past bij het streven naar meer transparantie.

De Belastingdienst heeft 26 kennisgroepen die ieder op hun eigen beleidsterreinen rechtsvragen en andere ingewikkelde vragen behandelen. Zo zijn er kennisgroepen actief op het terrein van inkomstenbelasting, formeel recht en autobelastingen. Enkele kennisgroepen maakten al langere tijd hun antwoorden op fiscale vraagstukken openbaar, zoals het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. Vanaf donderdag 30 maart 2023 publiceren ook alle andere kennisgroepen van de Belastingdienst hun standpunten.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen zal de ingenomen standpunten blijven publiceren op de pensioensite van de Belastingdienst.

Deel deze pagina