Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer (versie 11 december 2020)

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking (versie 11 december 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde handreiking behandelt diverse aspecten van de compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer.

In deze handreiking wordt beschreven op welke wijze de omvang van de belaste schenking, en daarmee de passende compensatie, bij PEB-uitfasering kan worden vastgesteld. Allereerst wordt in onderdeel 2 een algemeen kader geschetst, dat altijd als uitgangspunt moet worden genomen. In onderdeel 3 van deze handreiking wordt ingegaan op de berekening van de passende compensatie in enkele specifieke situaties. Hierbij worden ook de gevolgen van de belastinglatentie en van de onderdekking op het moment van het prijsgeven toegelicht.

Deel deze pagina

Op deze pagina