Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 15 mei 2020) gepubliceerd. De vandaag gepubliceerde versie van de handreiking vervangt de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020). De handreiking is aangepast omdat de uitwerking van het cijfervoorbeeld in bijlage V niet helemaal juist was. Bij stap 7 werd voor de oprenting van de inhaalruimte een onjuist aantal meetellende jaren gehanteerd. Bovendien was het bedrag van de totale inhaalruimte na oprenting niet juist getotaliseerd. Het aanpassen van de oprenting van de inhaalruimte leidt voor het cijfervoorbeeld niet tot een andere conclusie. De inhaalruimte na oprenting blijft in het cijfervoorbeeld van bijlage V ook na aanpassing kleiner dan de inhaalruimte zonder oprenting.

Deel deze pagina