Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Nieuwe versie V&A 10-001 Redelijke termijn bij expiratie of deblokkering gepubliceerd

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag een nieuwe versie van V&A 10-001 inzake de redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen gepubliceerd. Ter verduidelijking is de tekst op enkele punten aangepast en is tevens een voorbeeld ingevoegd. Inhoudelijk zijn geen wijzigingen beoogd. In V&A 10-001 is onder meer de situatie uitgelicht waarin de ingangsdatum van het pensioen of loonstamrecht uitgesteld is naar de uiterste ingangsdatum die de Wet op de loonbelasting 1964 voor de betreffende uitkering toestaat, zonder expliciete wijziging van de onderliggende polis.

Deel deze pagina