Ga direct naar de inhoud

Filteren

  • Onderwerpen

Publicaties

138 Resultaten

V&A 17-030 Pensioen in eigen beheer op vervroegde pensioeningangsdatum gedeeltelijk prijsgeven in verband met onderdekking

01-01-2020 - Dit V&A 17-030 behandelt de vraag of het mogelijk is om een in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak bij onderdekking gedeeltelijk prijs te geven bij vervroeging van de pensioeningangsdatum.

V&A 08-074 Incidentele beloningen in een beschikbare-premiestelsel

01-01-2020 - Dit V&A 08-074 behandelt de vraag of er bijzondere fiscale regels van toepassing zijn voor het bepalen van de beschikbare premie over incidentele beloningen.

V&A 17-012 Pensioenrichtleeftijd lager dan 68 jaar vanaf 1 januari 2018

01-01-2020 - Dit V&A 17-012 behandelt de vraag of per 1 januari 2018 in een pensioenregeling altijd een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar of ouder moet worden opgenomen. In het V&A zijn ook de vanaf 1 januari 2018…

V&A 08-016 Voorbeeld toetsing te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal

01-01-2020 - Dit V&A 08-016 bevat een voorbeeld van het toetsen van het te verzekeren kapitaal bij kapitaalovereenkomsten met het oog op een mogelijk noodzakelijke verlaging van het kapitaal.

V&A 17-017 Ingang uitkeringen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen

01-01-2020 - Dit V&A 17-017 behandelt de vraag wanneer de uitkeringen kunnen ingaan van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting die is ontstaan na het omzetten van een aanspraak op ingegaan partnerpensioen.

V&A 17-027 Oprenting oudedagsverplichting

01-01-2020 - Dit V&A 17-027 behandelt de vraag hoe de oprenting van een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting verloopt en hoe die oprenting verwerkt kan worden in de fiscale winst van het eigenbeheerlichaam dat de oudedagsverplichting uitvoert.

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 1 januari 2020)

01-01-2020 - Deze handreiking ODV-aanspraken en overlijden behandelt diverse praktijkvragen over een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting en overlijden.

V&A 17-011 Prijsgeven in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum wegens onderdekking

01-01-2020 - Dit V&A 17-011 behandelt de vraag of het voor gehandhaafde pensioenaanspraken in eigen beheer op pensioeningangsdatum nog mogelijk is om de aanspraken gedeeltelijk prijs te geven wegens onderdekking.

V&A 19-007 Negatieve marktrente oprenten oudedagsverplichting

31-12-2019 - Dit V&A 19-007 behandelt de vraag of ingeval van een negatieve marktrente voor het oprenten van een oudedagsverplichting uitgegaan moet worden van dat negatieve rentepercentage.

V&A 19-011 Begrenzing pensioendotatie artikel 38q, Wet LB. Hardheidsclausulebeleid

20-12-2019 - In het kader van de overgangsmaatregelen die moeten leiden tot het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer is in artikel 38q van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een begrenzing opgenomen in…