Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 011121

Publicatiedatum 01-11-2021

Dit V&A 05-006 behandelt de vraag of het mogelijk is om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling.

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) (tekst 2011) is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet LB gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort.

Met behulp van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen kan worden bepaald of en in hoeverre er fiscale ruimte bestaat om het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling.

Verder gelden nog twee aandachtspunten:

  • De pensioenregeling moet voorzien in de mogelijkheid van inhaal of inkoop  van pensioen (zie ook V&A 05-034);
  • Het is fiscaal niet toegestaan om het saldo zonder inhouding van loonheffingen eerst over te maken naar de werknemer, die het saldo vervolgens doorstort naar de pensioenuitvoerder.

Deel deze pagina