Go directly to content
Naar de homepage

V&A 07-001 Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen d.d. 140219

14 februari 2019 00:00

Artikel 18a en 38d Wet op de loonbelasting 1964

Artikel 18a, eerste, tweede en derde lid en artikel 38d, tweede lid, Wet op de loonbelasting 1964

Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (Vraag & Antwoord 07-001 d.d. 050219)

Vraag

Op welke wijze kunnen rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen worden afgefinancierd bij de ingangsdatum van het prepensioen?

Antwoord

Uitgangspunt is dat de werknemer op de ingangsdatum van het prepensioen ontslag neemt. Pensioenverzekeraars mogen in dat geval de opbouw van het ouderdomspensioen voor de periode tussen de ingangsdatum van het prepensioen en die van het ouderdomspensioen in één keer affinancieren. De werkgever stort in dat geval een koopsom voor de opbouw. De pensioenregeling wordt hierdoor niet onzuiver.

De pensioenregeling wordt echter onzuiver als:

  • de pensioenverzekeraar de opbouw van het ouderdomspensioen over de genoemde periode financiert tijdens de actieve periode van de werknemer en
  • de werknemer die gefinancierde hogere rechten bij ontslag meekrijgt als ontslagrechten.

Er is dan sprake van voorfinanciering. De werknemer bouwt in dat geval meer pensioenrechten op dan overeenstemt met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage.

Het standpunt zoals opgenomen in dit Vraag & Antwoord was eerder opgenomen in het ingetrokken besluit Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen (besluit van 31 maart 2000, nr. DB2000/972).