Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

V&A 18-004 Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct

Dit V&A 18-004 behandelt de vraag of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV) ook gedeeltelijk kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct.

Vraag

Een dga heeft zijn in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak omgezet in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV). Is het mogelijk om een nog niet ingegane ODV niet volledig, maar gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrente, een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in de artikelen 3.125 en 3.126a van de Wet IB 2001 (lijfrenteproduct)?

Antwoord

Ja, het is mogelijk om een nog niet ingegane ODV gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct. In artikel 38p, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) is namelijk bepaald dat het deel van de ODV dat niet is aangewend voor de verkrijging van een lijfrenteproduct in een periode van twintig jaar moet worden uitgekeerd. Hieruit volgt dat het mogelijk is om de ODV gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct.

Zoals ook is aangegeven in V&A 17-008 volgt uit artikel 38p, tweede lid, Wet LB dat de ODV in de uitkeringsfase niet meer kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in onderdeel 5.4 van het Verzamelbesluit pensioenen van 11 december 2018, nr. 2018-28514. In het Verzamelbesluit pensioenen is onder voorwaarden goedgekeurd dat een ODV ook in de uitkeringsfase nog kan worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Voor de goedkeuring van het Verzamelbesluit pensioenen geldt wel de voorwaarde dat de ODV volledig wordt aangewend voor het verkrijgen van een lijfrenteproduct. Na het ingaan van de ODV-termijnen is het dan ook niet meer mogelijk om de ODV slechts gedeeltelijk aan te wenden voor de verkrijging van een lijfrenteproduct.

Deel deze pagina