Go directly to content
Naar de homepage

V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 040418

4 april 2018 15:23

Artikel 39d Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 22ca Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Artikel 22ca, eerste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011)

Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling (Vraag & Antwoord 05-003 d.d. 040418)

Vraag

Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2006 aangemerkt als een aanspraak opgebouwd ingevolge een levensloopregeling. Bestaat er voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd ook recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Nee, voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd bestaat geen recht op de levensloopverlofkorting. Er bestaat alleen recht op levensloopverlofkorting voor ieder kalenderjaar waarin in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011 is gespaard in een levensloopregeling.