Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-003 Levensloopverlofkorting voor aanspraken opgebouwd in een verlofspaarregeling d.d. 040418

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-003 d.d. 1 november 2021.

Vraag

Dit V&A 05-003 behandelt de vraag of er recht bestaat op de levensloopverlofkorting voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd.

Het saldo van een verlofspaarregeling wordt op grond van artikel 36a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 januari 2006 aangemerkt als een aanspraak opgebouwd ingevolge een levensloopregeling. Bestaat er voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd ook recht op de levensloopverlofkorting?

Antwoord

Nee, voor de jaren waarin het saldo van de verlofspaarregeling is opgebouwd bestaat geen recht op de levensloopverlofkorting. Er bestaat alleen recht op levensloopverlofkorting voor ieder kalenderjaar waarin in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2011 is gespaard in een levensloopregeling.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina