Ga direct naar de inhoud

Vervallen V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering d.d. 180913

Publicatiedatum 18-09-2013

Dit V&A 05-004 behandelt de vraag of er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer moet worden opgemaakt of dat de voorwaarden ook mogen worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering.

Vraag

Moet er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer worden opgemaakt of mogen de voorwaarden ook worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

In artikel 5.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) is bepaald dat een levensloopregeling door werkgever en werknemer schriftelijk moet worden vastgelegd en welke gegevens en voorwaarden daarbij ten minste moeten worden opgenomen. Verder is de vormgeving van een levensloopregeling vrij. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een met de individuele werknemer overeen te komen levensloopregeling waarin wordt verwezen naar een raamovereenkomst waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Deel deze pagina