Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-004 Vormvereisten voorwaarden levensloopregeling en levensloopverzekering d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-004 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-004 behandelt de vraag of er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer moet worden opgemaakt of dat de voorwaarden ook mogen worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering.

Vraag

Moet er in alle gevallen een schriftelijke levensloopregeling tussen werkgever en werknemer worden opgemaakt of mogen de voorwaarden ook worden opgenomen in de voorwaarden van de levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

In artikel 5.1 van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) is bepaald dat een levensloopregeling door werkgever en werknemer schriftelijk moet worden vastgelegd en welke gegevens en voorwaarden daarbij ten minste moeten worden opgenomen. Verder is de vormgeving van een levensloopregeling vrij. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van een met de individuele werknemer overeen te komen levensloopregeling waarin wordt verwezen naar een raamovereenkomst waarin de algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina