Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Vervallen V&A 05-005 Overboeken saldo levensloopregeling of levensloopverzekering naar andere levensloopregeling of levensloopverzekering d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-005 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-005 behandelt de vraag of het mogelijk is om het saldo van een levenslooprekening respectievelijk levensloopverzekering anders dan bij het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking over te boeken naar een andere levenslooprekening of levensloopverzekering.

Vraag

Is het mogelijk om het saldo van een levenslooprekening respectievelijk levensloopverzekering anders dan bij het aanvaarden van een nieuwe dienstbetrekking over te boeken naar een andere levenslooprekening of levensloopverzekering?

Antwoord

Ja, het is mogelijk om het saldo van een levenslooprekening of levensloopverzekering over te boeken naar een andere levenslooprekening of levensloopverzekering. Als hierdoor een wijziging optreedt in de uitvoerder van de levensloopregeling moet dit worden verwerkt in de levensloopregeling. Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011) moet de instelling waarbij de voorziening wordt aangehouden immers in de schriftelijk vastgelegde levensloopregeling worden opgenomen.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina