Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-006 Overboeken saldo levensloopregeling naar pensioenregeling d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het Vraag & Antwoord is vervangen door Vraag & Antwoord 05-006 d.d. 4 april 2018.

Vraag

Is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling over te boeken naar een pensioenregeling?

Antwoord

Ja, op grond van artikel 19g, zevende lid, Wet op de loonbelasting 1964 is het mogelijk om (een deel van) het saldo van een levensloopregeling om te zetten naar een pensioenregeling. Voorwaarde is dan wel dat het pensioen na de omzetting nog binnen de in of krachtens Hoofdstuk IIB van de Wet op de loonbelasting 1964 gestelde grenzen blijft. Dat wil zeggen dat de pensioenaanspraken na de storting vanuit de levensloopregeling blijven binnen de jaarlijkse opbouwgrenzen en de maximale grenzen per pensioensoort. Zowel het saldo van een levenslooprekening als het saldo van een levensloopverzekering kunnen op deze manier worden omgezet naar een pensioenregeling.

Deel deze pagina

Op deze pagina