Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-017 Recht op deelname aan levensloopregeling voor werknemer d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-017 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-017 behandelt de vraag of een werkgever verplicht is om een werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een levensloopregeling.

Vraag

Is een werkgever verplicht om een werknemer de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan een levensloopregeling?

Antwoord

Ja, een werkgever is verplicht de werknemer de mogelijkheid te geven deel te nemen aan een levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964 (tekst 2011) op grond van artikel 7:2 van de Wet arbeid en zorg.

De werkgever mag geen nadere voorwaarden stellen voor deelname aan de regeling.

Het wettelijk recht zoals hiervoor beschreven, beperkt zich tot de deelname aan de levensloopregeling. De werknemer krijgt hierdoor geen recht op meer verlof. De werkgever en werknemer moeten in goed overleg afspraken maken over het opnemen van verlof.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina