Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vervallen V&A 05-019 Verplichting voor werknemer om werkgever te informeren over saldo levensloopregeling d.d. 180913

Belangrijk!  Vervallen

Deze versie van het V&A is vervangen door V&A 05-019 d.d. 1 november 2021.

Dit V&A 05-019 behandelt de vraag of iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks moet informeren over het saldo van de levensloopregeling.

Vraag

Moet iedere werknemer de werkgever waarbij hij een levensloopregeling heeft jaarlijks informeren over het saldo van de levensloopregeling?

Antwoord

Nee, een dergelijke informatieverplichting geldt alleen voor werknemers die ook bij één of meer gewezen werkgevers aanspraken ingevolge een levensloopregeling hebben. Deze werknemers moeten jaarlijks schriftelijk aan de werkgever verklaren wat het saldo is van de bij de vorige werkgevers gevormde levensloopaanspraken per 1 januari van het kalenderjaar waarin de verklaring wordt opgemaakt (artikel 5.1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (tekst 2011)). Het is van belang dat de schriftelijke verklaring jaarlijks wordt opgemaakt omdat de waarde van de aanspraken jaarlijks zal wijzigen, bijvoorbeeld door de bijgeschreven rente.

Let op!  Let op!

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast. Op 1 november 2021 wordt de waarde in het economisch verkeer van de dan nog aanwezige levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer in de loonheffing betrokken. Indien de betreffende (gewezen) werknemer aan het begin van het kalenderjaar de leeftijd van 61 jaar heeft bereikt, wordt de aanspraak echter aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling wordt ter zake van dat loon als inhoudingsplichtige aangemerkt.

Deel deze pagina

Op deze pagina